آری آکادمی

آموزش لجستیک و سامانه جامع انبارها

 • موضوع کارگاه: آموزش لجستیک و سامانه جامع انبارها
 • مدرس دوره: دکتر امیر سینایی
 •  تاریخ کارگاه: یک شنبه 25 تیرماه 1402به همراه مشاوره رایگان و پرس و پاسخ با دکتر عماد آبادی (مدیر سامانه جامع انبارها)
 • سامانه ‏ای برای ثبت اطلاعات مربوط به کالاهای وارد یا خارج شده توسط انبارها

 

ناموجود

هزینه دوره:

2.800.000تومان

ناموجود

 • سرفصل‏های کارگاه
  • اجزای زنجیره تامین و نقش هر کدام از آنها
  • انواع زنجیره‏‌های تامین
  • جریان های زنجیره تامین
  • آشنایی با جایگاه سامانه‌‏های حاکمیتی (تجارت، انبار، حمل) در زنجیره تامین کشور
  • آشنایی با مفاد قانونی سامانه‌‏ها
  • ارتباط بین سامانه‌‏ها و معماری کلان طراحی سامانه‏‌ها
  • آشنایی با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
  • آشنایی با قوانین ویژه نگهداری کالا
  • نحوه فعالیت در سامانه جامع انبارها
  • آشنایی با سیاست‏‌گذاران، متولیان و مجریان سامانه جامع انبارها