آری آکادمی

آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات

روش های دستیابی سریع به تمامی قوانین و مقررات وضع شده، آراء و نظرات صادره، ماده های قانونی واردات و صادرات،
کدهای موضوعی قوانین و مقررات، نحوه دسترسی به قونین و مقررات براساس وضعیت اعتبار آنها و انواع روش‌های جستجو در سامانه ملی قوانین و مقررات و ….

ناموجود

هزینه دوره:

  • موضوع کارگاه: آیین‌نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات
  • مدرس: دکتر مظفر طاهری ناصری (رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات)
  • تاریخ برگزاری: شنبه 10 تیر ساعت 15 تا 19
  • محل برگزای: سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی
گالری

کارگاه‌های مرتبط