آری آکادمی

جهت‌یابی استراتژیک در توسعه کسب و کار

دوره‌‌ جهت‌یابی استراتژیک در توسعه کسب و کار (تعیین سرمایه‌گذاری روی هر SBU)، جلسه مشاوره تخصصی و تحلیلی دکتر صادق سپندارند در سازمان مدیریت صنعتی برای راهنمایی و تعیین مسیر کسب‌وکارها با تعداد محدود برگزار خواهد شد.

مدرس: دکتر صادق سپندارند

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از طریق
۰۲۱۸۸۶۰۴۲۷۲ (داخلی 713)
۰۹۹۳۴۰۱۴۹۱۴

ناموجود

هزینه دوره:

2.700.000تومان

ناموجود

تحولات سیاسی منطقه، تقابل قدرت‌های جهانی، انتخابات اخیر و پیش‌روی ایران و جهان و شرایط اقتصادی پس از کرونا، همه و همه سال ۱۴۰۳ را سالی پیچیده‌ای نموده است که در عین چالش‌ها بزرگ، فرصت‌های طلایی نیز برای صاحبان کسب‌وکار به همراه خواهد بود.
شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌های سال ۱۴۰۳ نیازمند تحلیل درست اتفاقات اقتصادی گذشته، آگاهی از پیچیدگی‌های کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری و تجربه در تدوین استراژی برای آینده است. دکتر صادق سپندارند از مدیران نظام بانکی و مدرس دانشگاه تهران، طی سال‌های اخیر یکی از کلیدی‌ترین مشاوران کسب‌وکارها بزرگ در تدوین استراتژی‌های موفق مالی و تجاری است. اکنون آکادمی آری فرصتی استثنایی برای کسب‌وکارهای پیشرو در برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۳ بر اساس راهنمایی‌ها و تحلیل‌های ایشان بوجود آورده است.