آری آکادمی

کارگاه صدور و تمدید کارت بازرگانی

دوشنبه 8 اسفند 1401

ساعت 14 الی 18

سومین دوره از سلسله کارگاه های جامع آموزش بازرگانی

موضوع کارگاه:

صدور و تمدید کارت بازرگانی

مدرس: مهندس مهدی فسنقری

مجوزی برای تجارت و پیش‌نیازی برای دریافت کارت بازرگانی خارجی

ناموجود

هزینه دوره:

سرفصل های کارگاه:

  • بررسی آیین‌نامه کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز
  • پیش نیازهای ثبت درخواست صدور و تمدید
  • ثبت درخواست صدور و تمدید
  • سامانه جامع
  • اتاق بازرگانی
  • فرایند عضویت
  • فرایند بازرگانی
  • چگونگی ثبت رشته فعالیت
  • ثبت درخواست تغییر
  • تعلیق و ابطال
گالری