آری آکادمی

کارگاه لجستیک و سامانه جامع انبارها

دومین دوره از سلسله کارگاههای جامع آموزش بازرگانی 

موضوع کارگاه

آموزش سامانه انبارها

مدرس دوره

آقای دکتر علی اصغر عمادآبادی

تاریخ کارگاه

شنبه 6 اسفند 1401

ناموجود

هزینه دوره:

سامانه ای برای ثبت اطلاعات مربوط به کالاهای وارد یا خارج شده توسط انبارها.

 سرفصل های کارگاه

  • اجزای زنجیره تامین و نقش هر کدام از آنها
  • انواع زنجیره‌‏های تامین
  • جریان‏ های زنجیره تامین
  • آشنایی با جایگاه سامانه‏های حاکمیتی (تجارت، انبار، حمل) در زنجیره تامین کشور
  • آشنایی با مفاد قانونی سامانه‏ها
  • ارتباط بین سامانه‏ها و معماری کلان طراحی سامانه‏ها.
  • آشنایی با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
  • آشنایی با قوانین ویژه نگهداری کالا
  • نحوه فعالیت در سامانه جامع انبارها
  • آشنایی با سیاست‏گذاران، متولیان و مجریان سامانه جامع انبارها
گالری